Onze parochie

DE PAROCHIEPRIESTER

E.H. Roger Ghysens, pastoor
Pastoriestraat, 1 - 3090 Overijse
Tel.: 02/687 74 88
E-mail: roger.ghysens@telenet.be

 

 • Parochieploeg

  De parochieploeg is een kleine groep van vrijwilligers die, onder de leiding van de pastoor, verantwoordelijk zijn voor de algemene werking van de parochie.

  Tot hiertoe slaagt deze ploeg er in deze werking in te vullen.
  Vele handen maken het werk niet alleen lichter, maar ook veel aangenamer. Vrijwilligers zijn steeds welkom.

  Neem hiervoor gerust contact op met de pastoor of één van de leden:

  Pastoor Roger Ghysens
  Frida Demesmaeker
  Monique Mariëns
  Nicole Vanderkelen
  Paula Aerts

 • Kerkraad

  Pastoor en de burgemeester maken ambtshalve deel uit van de kerkfabriek (kerkraad).


  Pastoor Roger Ghysens
  Voorzitter : André Vanhole
  Secretaris : Bruno Van Rompuy
  Penningmeester : Magda Craps
  Leden : Frida Demesmaeker en Frans Mommaerts

 • Historiek

  E.H. Ratinckx
  Het koninklijk besluit waardoor de stichting van de parochie Maria-Magdalena te Eizer een feit was dateert van 2 april 1873. De eerste patroonheiligen waren de H.H Carolus Boromeus en Rochus.
  De eerste vergadering van de leden van de Kerkfabriek vond plaats op 22 mei 1873. De eerste leden waren pastoor Godts , Gillijns G, Michiels J, Ferdinand de Marnix, Van Eyken J.B Noe J. De toenmalige verslagen werden in het Frans opgesteld! Deze verslagen behoren nog steeds tot het archief van de Kerkfabriek.
  Tot in 1893 werden de erediensten gehouden in een oude schuur gelegen op de huidige Duisburgsesteenweg, ter hoogte van de taverne "Het Gebroken Hof".
  In 1890 werd door toenmalig pastoor Ratinckx begonnen met de bouw van de kerk en deze werd geconsacreerd op 23 juni 1893 met als patrones de H.Maria Magdalena.
  Een toren kreeg de kerk pas in 1933, de kostprijs bedroeg 72.150 BEF. Datzelfde jaar werden ook de klokken aangebracht (kostprijs 15.100 BEF.) en zij kregen de namen Sint Rochus en H.Maria Magdalena. Deze klokken werden op 2 september 1943 gestolen door de bezetter en pas op 24 juni 1951 vervangen.
  De huidige glasramen in de kerk dateren van 1934 en werden bekostigd door families en parochianen uit Eizer.
  In 2006 werd de toren gerestaureerd en ter vergelijking: de kostprijs hiervan was in totaal 79.208,30 euro of 3.195.255 oude Belgische frank of 44 keer meer dan de toren in de jaren dertig kostte! Datzelfde jaar is de kerk ook herschilderd voor de prijs van 26.661,68 euro. Na deze schilderwerken werden er ook 200 nieuwe stoelen aangeschaft voor een totaal bedrag van 12.395 euro.
  Het volgende project dat op stapel staat is de restauratie van de glasramen en het plaatsen van voorzetveiligheidsglas om de koude te weren en de verwarmingskosten te verminderen.
  Het parochiegebied Eizer bestaat uit het gehucht Eizer-Overijse en de parochie Eizer-Duisburg (de grens ligt aan de Hulststraat ). De parochie Eizer ontvangt betoelaging voor haar werking van zowel de gemeente Overijse als de gemeente Tervuren. De verdeelsleutel hiervoor is 804/1260 voor Overijse en 465/1260 voor Tervuren.
  Langs deze weg wil de parochie bij name van de Kerkfabriek de gemeenten Overijse en Tervuren danken voor hun welwillende betoelagingen.
  Onze parochie kende na pastoor Godts nog de pastoors Ratinckx van 1882 tot1918, De Maesschalck van 1918 tot 1935, Van der Auwera van 1935 tot 1940, Lombaerts van 1940 tot 1970, Mommaerts van 1970 tot 1993, Truyts van 1993 tot 1995 en sindsdien onze huidige pastoor Ghysens Roger.

  Sint-Rochusprocessie

  Op 30 juni 1726, op de derde zondag na Pinksteren, werd de nieuwe Sint-Rochuskapel ingewijd. Tweeduizend mensen woonden de inwijding van de kapel bij. Op 6 mei 1742 liet pastoor Barré van Tervuren een beeld van Sint-Rochus maken voor de kapel. Het beeld werd processie-gewijs van Tervuren naar Eizer gebracht.eizer sint rochus processie
  In 1879 werd het gehucht IJzer-Duisburg onder de nieuw opgerichte parochie Eizer geplaatst. Van toen af deden jaarlijks drie Eizerse processies de kapel aan ter ere van Sint-Rochus. Van deze drie processies is vandaag enkel die van Eizerkermis, op de derde zondag na Pinksteren, overgebleven.
  De processieweg loopt langs de Bekestraat, de Dreef, de Eizerstraat en de Duisburgsesteenweg.
  Sinds 2011 zorgt de dorpsraad van Eizer ervoor dat er ook een feestelijk “Staartje” aan de processie wordt gebreid. Hierop is iedereen uitgenodigd. De processie gaat enkel uit bij droog weer, maar het staartje met een hapje en drankje gaat steeds door in ontmoetingscentrum De Fraat.

 • 1

 

Nieuws Eizer