Een gemeenschap die samen werkt

Hieronder vindt U de  werkgroepen rond liturgie, Welzijnzorg en kerkwachters.

 • Liturgie

  De vieringen op kerkelijke hoogdagen worden door een vaste liturgische groep voorbereid.

  Men kiest aanspreekbare teksten en liederen, van de viering wordt een draaiboek opgesteld en voor de aanwezigen wordt een handleiding aangemaakt.
  Leden van de werkgroep liturgie verzorgen eveneens de woord- en communiediensten.

   

 • Lectoren

  Tijdens de weekendvieringen wordt er beroep gedaan op voorlezers of lectoren.

  In afspraak met de voorganger of celebrant lezen zij een deel van de teksten.

   

 • Taizé

  TaizeTijdens de Taizé - jongerenontmoeting te Brussel rond nieuwjaar 2009 ontving Overijse 100 jongeren waarvan 15 Spanjaarden, 25 Kroaten, 35 Polen en 25 Oekraïners.

  Sindsdien is er in Overijse een Taizé- groep opgericht voor de Druivenstreek, groot-Huldenberg en Tervuren die jullie verschillende vieringen aanbiedt.Vanaf Kerstmis 2009 organiseerden wij vier Taizé-vieringen die tweemaandelijks plaatsvonden.

  We plannen maandelijks een viering telkens elke derde maandag van de maand in de Sint- Martinuskerk van Overijse.
  We zingen de liedjes in vanaf 19u30; muzikanten die instrumentaal willen deelnemen, worden ook dan verwacht met hun instrument, zo kunnen we op elkaar afstemmen.

  De viering zelf begint om 20u.

  Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten bij een drankje, in de kerk.
  Van harte WELKOM!

  De Taizé-werkgroep: Roger G., Maria, Koen, Brigitte, Margarita, Davide, Ann, Magda, Karel en Rebecca.
  Info: www.taize.fr/nl
  Tel.: 016/ 41 37 17
  E-mail:  maria.rosier@skynet.be

   

 • Welzijnszorg en onthaal

  Welzijnzorg

  Deze werkgroep werd veertig jaar geleden opgericht in de schoot van de parochieploeg met Frans Demol als coördinator.

  Driemaal per jaar wordt sedertdien "Zonnestraal" uitgegeven, een contactblad voor zeventigplussers.  Het wordt door zesendertig vaste medewerkers aan huis bezorgd.  De bedoeling is contacten te onderhouden met parochianen op gevorderde leeftijd of mindermobiel.

  Verder zorgt de werkgroep ervoor dat behoeftigen regelmatig voedselpakketten ontvangen en ze te allen tijde kleren kunnen afhalen in het klerenmagazijn gelegen in het Brouwershof.  Ook voor andere materiële zowel als morele hulp staat de werkgroep beschikbaar.

  welzijnszorg

  Op hun aanvraag ontvangen zieken en bejaarden de H.communie aan huis en worden bezoeken gebracht aan gehospitaliseerden, zieken, hoogbejaarden en eenzamen.

  Meer info over ons op onze website: www.welzijnszorg.be

  Info bij: Frans Demol
  Mollenberg 13 te 3090 Overijse
  Tel.: 02/687 62 89

   Het Bouwershof, J.B. Dekeyserstraat 43-45

   

 • Kerkwachters

  Op donderdagvoormiddag is onze parochiekerk geopend voor iedereen die even een stille plek wil opzoeken voor een gebed of die een kaarsje wil aansteken.


  Om vandopen kerken logoalisme en diefstal te voorkomen beschikken we over een ploeg kerkwachters die op donderdag vanaf 9.00u. tot 12.00u. elkaar om het uur afwisselen.

  Onze kerk is ook aangesloten bij de actie “Open kerken”. Daarom is ze tijdens de zomermaanden juli en augustus ook geopend op zaterdag- en zondagnamiddagen van 13.00u. tot 17.00u. Ook dan zijn er kerkwachters aanwezig.

  Wij beschikken op dit ogenblik over een tiental kerkwachters, maar mannen of vrouwen die éénmaal per maand deze dienst een uurtje willen opnemen, zijn van harte welkom.

  Info bij: Ann Huyberechts
  Tel.: 02/687 74 88
  E-mail: ann.huyberechts@gmail.com

   

 • 1

Nieuws

 • Opnieuw vieringen in onze kerken   De Nationale Veiligheidsdienst besliste dat erediensten weer van start mogen gaan op 8 juni, Lees meer
  Opnieuw vieringen in onze kerken
 
De Nationale Veiligheidsdienst besliste dat erediensten weer van start mogen gaan op 8 juni, voorlopig met een maximum van 100 aanwezigen per kerk, alhoewel het werkelijke maximum afhangt van de grootte van de kerk.
Het vergt natuurlijk wel enige tijd en organisatie om kerken in te richten zodat aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan: minimum 1,5 m afstand tussen de aanwezigen verzekeren, voldoende handgel ter beschikking stellen,
 • Opstart van de pastorale zone Druivenstreek op 2 november 2020   Beste parochianen, Door de coronapandemie heeft de opstart van Lees meer
  Opstart van de pastorale zone Druivenstreek op 2 november 2020
 
Beste parochianen,
Door de coronapandemie heeft de opstart van de pastorale zone Druivenstreek vertraging opgelopen.
Concreet betekent dit dat we niet op 1 september, maar op 2 november 2020 officieel kunnen starten met de oprichting van de drie zondagsgemeenschappen Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en met de nieuwe uurregeling van de vieringen door de nieuwe voorgangers.

Tot en met 1 november 2020 zal de huidige regeling van de weekendvieringen van kracht blijven. Dit indien het naleven van de coronaveiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke kerken mogelijk is.
In de maand september zal over de start van de pastorale zone Druivenstreek, een infoavond plaatsvinden in Huldenberg, Overijse en Hoeilaart. De juiste plaatsen en data hiervan zullen nog meegedeeld worden.
We danken de huidige federatiepastoors Jaak Bertmans, Roger Ghysens en Roger Nuyts en diaken Paul Christiaens omdat ze de huidige regeling willen blijven ondersteunen tot en met 1 november 2020.
In Sint-Joost Maleizen zal er voortaan alleen op de derde zaterdag van de maand om 19u15 een eucharistieviering plaatsvinden
We houden u op de hoogte.
In naam van de toekomstige zoneploeg,
Germaine Pennie,
 
 • 1