Een gemeenschap die van muziek geniet

Het Sint-Ceciliakoor en de kerkorganist

 • Sint-Ceciliakoor

  Sint-CeciliakoorHet Sint-Ceciliakoor is al generaties lang bekend als het kerkkoor van de Sint-Martinuskerk.
  In 1659 stichtten de Prinsen van Horne een kerkkoor dat als taak kreeg om de kerkelijke erediensten met muziek op te luisteren in de vroeg-gotische hoofdkerk van Overijse.

  Tot op vandaag wordt deze traditie met zorg en trots voorgezet. Naast de wekelijkse zondagsvieringen verzorgt het koor plechtig de kerkelijke feestvieringen op Kerstmis, Pasen, Druivenfeesten, Pinksteren, Allerheiligen...
  De wekelijkse repetities gaan door op donderdag 20.00u in de kerk.
  Het koor staat onder de muzikale leiding van Philippe Beullens.

  Het St.-Ceciliakoor verzorgt elke week de viering van 10.00u. als aanzingkoor bij de volkszang. Op hoogdagen zingen het koor meerstemmige liederen.


  Nieuwe leden (M/V) zijn altijd van harte welkom. Instappen kan op elk moment van het jaar. Het lidmaatschap is gratis.
  Naast het ernstige werk is er ook plaats voor gezellig vieren onder de zangers en zangeressen: in januari is er de nieuwjaarsreceptie, in de zomer een grote BBQ en, natuurlijk, in november het feest van onze patrones Sint Cecilia. Drie vrolijke gelegenheden voor vrienden onder elkaar.

  Info bij: Charlier Anne-Marie, tel: 02/687 40 02
  E-mail : annemiecharlier@hotmail.com
  adres van de zetel: Hertstraat, 37 3090 Overijse

  Om de sfeer van onze vereniging te voelen en te ontdekken nodigen we jullie uit om onze website te gaan bezoeken en contact met ons te nemen. www.scko.be

   

 • Organist

  Philippe Beullens is sedert 2001 verbonden als Titularis-Organist aan de Sint-Martinuskerk van Overijse.

  -Het doksaalorgel, een Merklin-Schütze (jaar 1871) dateert eveneens uit de grote restauratiebeurt van 1880 en is op neogotische wijze ingekapseld. Op een "Frans Romantisch orgel", klinkt 19de eeuwse orgelmuziek het best.  In die muziekperode waren de Franse componisten immens populair.  Philippe wil de deur openen naar andere componisten: "Ik ben echter altijd al een 'promotor' geweest van Vlaamse Romantische orgelmuziek…"

  Philippe voel zich ook tamelijk vrij met zijn instrument : "Ik hou er ook enorm van om te improviseren in de Franse Romantische stijl. Improvisatie is een wezenlijk onderdeel van het vak van liturgisch organist en aan het Lemmensinstituut kreeg ik er dan ook een zeer doorgedreven opleiding in."

  -Buiten het opluisteren van de wekelijkse vieringen, begrafenissen… zijn er andere gelegenheden waar jullie hem kunnen beluisteren.

  -Philippe is ook omringd door een ploeg van anderen organisten: Phil Peeters, Michel Goossens… die hem af en toe vervangen.

  E-mail : pbeullens@hotmail.com

  NB: Philippe Beullens begon zijn muzikale vorming aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen. Daarna trok hij naar het Lemmensinstituut en ging er orgel studeren onder leiding van Peter Pieters. Hij volgde aanvullend orgelonderricht bij Chris Dubois en Luc Ponet en beiaard bij Carl Van Eyndhoven. Hij volgde meestercursussen bij o.a. Ben Van Oosten (NL), Ewald Kooiman (NL), Louis Robilliard (FR) en Ludger Lohmann (D). In 2001 behaalde hij er het diploma van Meester in Muziek, optie orgel. In 2008 zette hij z'n beiaardopleiding verder aan de Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" in Mechelen, achtereenvolgens bij Jo Haazen en Eddy Mariën. In 2012 behaalde hij daar het einddiploma "Laureaat van de Koninklijke Beiaardschool" met Grote Onderscheiding. Van 1992 tot 2001 was hij organist aan de Sint-Agathakerk van Wilsele-Putkapel en in die periode verving hij geregeld zijn leraar Peter Pieters aan de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. In 2014 werd hij 5de Laureaat (als enige Belg) op de Internationale Beiaardwedstrijd van Koniging Fabiola in Mechelen.

  Philippe Beullens maakt deel uit een langdurige traditie:

  14xx die Haeve Hendrik koster
  14xx die Haeve Jan koster
  1533 Stevens Claes koster
  15xx De Ramis Jan koster
  1572 Hendrik de Ramis koster
  1593-1612 Stoeffs J. Franchoes koster
  1618-1620 Lambertus Ardenius orgelist- priester
  16xx Delfort Hendrik koster
  16xx Vandenwayenbergh Jan koster
  16xx Vandenwayenbergh Petrus koster
  16xx Vandenwayenbergh Daniël koster
  1611 Stoeffs J. Francoes koster
  1640 Zeebots Guilelmus koster
  1640 Christiaan Bauwens orgelist- schoolmeester
  1701-172x Boulange Ludovicus orgelist- schoolmeester
  1709-175x Sterckx Hubertus koster
  1719 Ludovicus Boulangier orgelist- schoolmeester
  1740 Arnould Jacques koster
  1741-1745 Hermonix Frans koster
  1745-1802 Van den Schriek Jan Baptist koster
  1748-1780 Boulange Petrus orgelist- schoolmeester
  1781-1810 Mans Jan Baptist orgelist- schoolmeester- kerkmeester-landmeter
  1825 Meeus Petrus Joseph koster
  1825-1828 Mackaert Henricus koster
  1828-1862 Van der Meeren Martinus koster
  18xx De Coster Hieronymus Franciscus orgelist
  1829-1868 De Coster Constantinus Jozef orgelist
  1863 Van der Meeren Petrus koster- orgelist
  1914 Armand de Meuter orgelist
  1919 Guillaume Taymans koster- orgelist
  1921 Louis Joseph van der Meeren koster- orgelist
  1922 Isidoor van der Meeren koster- orgelist
  192x Maurice Hautekiet koster- orgelist
  1929 Edward Verwerft en Joseph De Meuter koster- orgelist
  1930 Alfons De Meuter orgelist
  19xx-1945 Jozef De Meuter orgelist
  1945 Henri Taelemans orgelist
  1944-1946 Coppens Gaston koster
  1946-1981 Hendrik Segers koster-organist leraar
  1981-2001 Michel Goossens organist-leraar
  2001-... Philippe Beullens organist-koordirigent-beiaardier-leraar
 • 1

Nieuws Overijse

 • In onze gezamenlijke strijd tegen het corona-virus zijn er GEEN vieringen meer in onze kerken vanaf 2 november tot en Lees meer
  In onze gezamenlijke strijd tegen het corona-virus zijn er GEEN vieringen meer in onze kerken vanaf 2 november tot en met minstens 13 december.
Er zullen ook geen doopsels toegelaten zijn en begrafenissen zullen slechts met 15 aanwezigen kunnen doorgaan.
Sommige kerkgebouwen zullen op bepaalde momenten open zijn voor een persoonlijke gebed, maar dan gelden volgende regels : er mogen maximaal 4 personen samen in de kerk, er is een mondmasker verplicht en moet men op een veilige afstand van elkaar blijven.
De Sint-Martinuskerk zal elke zondag open zijn van 10u tot 12u.
 • De Pastorale Zone Druivenstreek: een nieuw verhaal voor onze parochies!   In de Pastorale Zone Druivenstreek worden omwille van de Lees meer
  De Pastorale Zone Druivenstreek: een nieuw verhaal voor onze parochies!
 
In de Pastorale Zone Druivenstreek worden omwille van de uitgestrektheid drie zondagsgemeenschappen opgericht : Hoeilaart, Overijse en Huldenberg.
InfoavondenOndertussen zijn de drie informatie-avonden in de verschillende toekomstige zondagsgemeenschappen voorbij. Het waren mooie bijeenkomsten waar de zoneploeg zich kon voorstellen en het verhaal van de zondagsgemeenschap kon vertellen.
Priester Elia Cantaert sprak het welkom uit en schetste nog even de voorgeschiedenis: wat we nu hebben uitgeschreven is de vrucht van drie jaar nadenken en zoeken. Het begon met een stuurgroep die vervolgens uitmondde in een prezoneploeg. In mei 2019 brachten we een eerste stand van zaken en nu wordt alles concreet uitgebouwd. Elia maakte van de gelegenheid gebruik om uitdrukkelijk de met pensioen gaande federatiepastoors (Roger Nuyts, Roger Ghysens, Jaak Bertmans) en parochieassistente (Odette Delvaux) en de mensen van de stuurgroep (Chris De Koninck, Odette Delvaux, Johan Vanloo voor Hoeilaart) te bedanken.
 

 
Zondagsgemeenschap: een gemeenschap rond de verrezen Jezus
Na het gebed door pastoor Jan Herinckx die de verantwoordelijke priester van de zone wordt, vertelde diaken Johan Van der Vloet het verhaal achter de zondagsgemeenschap. Daar zitten twee woorden in: zondag en gemeenschap.
Zondag verwijst naar die eerste zondag in de geschiedenis: de dag waarop Jezus verrees. Het is die verrijzenis die de kerkgemeenschap mogelijk maakte. Ze is onze basis en een boodschap van hoop en vreugde. Wij willen leven uit de kracht van die verrijzenis en die delen met de wereld.
Dan is er het woord gemeenschap: door de verrijzenis is de kerkgemeenschap ontstaan. Een bijzondere gemeenschap, waar ieder mens gelijkwaardig is en een nieuwe wereld, het Rijk Gods gebouwd wordt. We willen in onze zondagsgemeenschap dat samenzijn sterk gaan benadrukken. Dat doen we door een verwelkomde en dienstbare gemeenschap te zijn. Door warme vieringen te houden die mensen aantrekken en moed geven. Door het leven van plaatselijke gemeenschappen te verbinden. Door mensen nabij te zijn in hun mooie en moeilijke momenten.
Diaken Johan besloot met het verhaal van de wonderbare visvangst. De leerlingen zagen het, misschien net als wij vandaag, niet meer zo goed zitten. En ze gaan terug vissen. De hele nacht zijn ze op het meer, maar ze vangen niets. Maar dan zien ze iemand langs de oever van het meer die hen zegt: ‘vaar naar het diepe en gooi je netten langs de andere kant uit’! En zie: het net scheurde haast van de massa vissen. Het zijn dezelfde vissers, dezelfde boten en netten, maar ze vissen op een nieuwe manier. Zo vraagt Jezus ons vandaag om hoopvol een nieuw verhaal te schrijven met de kerkgemeenschap. En te geloven dat we er niet voor onszelf zijn, maar voor de wereld op zoek naar zin en vertrouwen.
 
Viering van de Zondagsgemeenschap
De zondagsgemeenschap wordt het meest concreet in de zondagse eucharistieviering. De viering van de zondagsgemeenschap vormt de ruimte waar alle elementen van ons kerkzijn worden beleefd: liturgie, catechese, diaconie of dienst aan de gemeenschap, evangelisatie.
Zoneploeg
Pieter van Wetten begeleidt onze zoneploeg vanuit het vicariaat. Tijdens de infoavond stelde hij achtereenvolgens alle leden voor aan de aanwezigen.
De zoneploeg vormt gezamenlijk het beleidsorgaan van de Pastorale Zone Druivenstreek en bestaat uit: verantwoordelijke pastoor Jan Herinckx, meewerkend priester Elia Cantaert, meewerkend diaken en contactpersoon evangelisatie Johan Van der Vloet, pastoraal coördinator en verantwoordelijke zonesecretariaat Germaine Pennie, contactpersoon catechese Nina Grujicic, contactpersoon diaconie Jacqueline Brenart, contactpersoon liturgie Kristine Peeters. De contactpersoon voor het tijdelijke (functie nog niet ingevuld) ondersteunt de zoneploeg voor de financiële kant van de pastoraal.
 
De Pastorale Zone Druivenstreek in de praktijk
De drie zondagsgemeenschappen Hoeilaart, Overijse en Huldenberg vormen geen aparte entiteiten, maar zijn met elkaar verbonden. De meeste activiteiten plannen we per zondagsgemeenschap, maar voor een aantal zullen we ook overkoepelend met de hele pastorale zone werken. We streven er naar dat we overal ongeveer dezelfde manier van werken hanteren op de verschillende pastorale domeinen die nauw met elkaar zijn verbonden: liturgie, catechese, diaconie, evangelisatie.
De zondagsgemeenschap is een groeiproject: leren van elkaar en samenwerken, oog hebben voor het goede wat er is en wat nu nog kan, openstaan voor het nieuwe wat komt, voortdurend evalueren en bijsturen.
We brengen wekelijks een bijdrage over de voortgang en de werking van de nieuwe pastorale zone.  Hieronder volgt de uitleg van het domein liturgie die Kristine Peeters heeft gebracht op de infoavond.  
 
Domein Liturgie
Wat betekent liturgie? Letterlijk: het werk van het volk. Daar waar bidden iets individueels is, is liturgie een gemeenschapskwestie. Vieren, ontmoeten, samenkomen. Het goddelijke en het menselijke verbinden doorheen woorden, handelingen, symbolen, rituelen. De Blijde Boodschap, vredeswens, Onze Vader, het kruisteken. De liturgie is een ervaring: een ruimte van openheid waarin God zich laat zien als degene die ons tot gemeenschap roept en maakt. Liturgie verandert ons, brengt ons samen in Christus, is een pelgrimstocht waarin we op weg gaan met elkaar en met God. Liturgie is meer dan de eucharistieviering, het behelst alle samenkomsten waar we luisteren naar het woord van God, waar we samen bidden en zingen, bv. gebedsdiensten, rozenhoedje, bedevaarten, zegeningen.
Liturgie is niet vanzelfsprekend. De deelname neemt af en de uitdaging is groot: het Woord van God vertalen naar de mens en naar de samenleving van vandaag; taal en vormen vinden die de mensen ècht raken. Hoe kunnen we daarop inspelen met een sterke liturgische pastoraal en verbonden met catechese, evangelisatie en diaconie?
Wie liturgie zegt, denkt wel spontaan aan de vieringen en aan de uren. Daarom gaan we hier in dit stukje dieper in op de regeling van de vieringen vanaf 7 november 2020. Eerst de grote lijnen en dan concreet voor hier ter plekke.
 
Vieringen in de Pastorale Zone Druivenstreek – algemene lijnen
- Op zondag is er een eucharistieviering in elk van de drie zondagsgemeenschappen.- De zondagsgemeenschap kan occasioneel ‘op verplaatsing spelen’, bv. bij catechesevieringen, processies, patroonsfeesten, feesten van verenigingen, enz. Ook praktische redenen kunnen meespelen bij een verplaatsing, zoals de grootte van de kerk.- Pastoor Jan Herinckx en priester Elia Cantaert gaan voor in die eucharistievieringen. Ze kunnen niet overal tegelijk zijn en dit brengt dus een paar wijzigingen in de uren mee.- In Sint-Clemens in Hoeilaart is die eucharistieviering op zondag om 9u30, in Sint-Martinus te Overijse om 11u, in Onze-Lieve-Vrouw Huldenberg om 9u30 (en in Sint-Jan Tervuren om 11u).- We nodigen alle gelovigen van de plaatselijke gemeenschappen uit op die wekelijkse eucharistieviering en ontmoeting in de zondagsgemeenschap. De woord- en communiediensten die nu in de plaatselijke gemeenschap worden gevierd, blijven wel deels bestaan, maar niet op dezelfde uren als de zondagsgemeenschap.- Eén keer per maand op zaterdagavond om 17u30 of om 19u is er een eucharistieviering in de lokale gemeenschap.- Mensen kunnen dus naar een viering gaan in de druivenstreek waar en wanneer het hen het beste past!
 
Vieringen in de Zondagsgemeenschap Hoeilaart
- De zondagsgemeenschap viert eucharistie in de St-Clemenskerk te Hoeilaart, elke zondag om 9u30, met pastoor Jan of priester Elia.- St-Clemens Hoeilaart werkt al vele jaren nauw samen met de lokale gemeenschap van Onze-Lieve Vrouw Jezus-Eik en dat blijft ook zo in de toekomst. In de O-L-V-kerk te Jezus-Eik is er twee keer per maand een eucharistieviering op zondagavond om 17u, op de 2e en 4e zondag van de maand, met pastoor Jan of priester Elia. Jezus-Eik is een bedevaartsoord en we willen open kerk zijn voor wandelaars, bedevaarders, toevallige toeristen. We gaan na een tijdje zien of dit werkt en we passen aan navenant.- Ter gelegenheid van een speciale parochie-feestdag in Jezus-Eik kan de zondagsgemeenschap naar Jezus-Eik gaan en dan zou er op dat moment geen eucharistieviering zijn in Hoeilaart.- Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, Aswoensdag, de Goede Week, Paaswake, O-H-Hemelvaart, Pinksteren, O-L-V Tenhemelopneming: in principe in de Zondagsgemeenschap.- Uitvaartdiensten vinden plaats in de lokale kerken met de voorgangers (pastores of leken) die op dat moment beschikbaar zijn. De overledenen van de voorbije maand worden herdacht in de eucharistieviering in de lokale gemeenschap of in de Zondagsgemeenschap. Misintenties in de plaatselijke kerk of in de Zondagsgemeenschap, naar keuze.- Huwelijksvieringen worden voorgegaan door priester Elia en vinden plaats in de kerk naar keuze op een namiddag - omdat we de voormiddag voorbehouden voor uitvaarten.- Kindjes worden voortaan gedoopt in de St-Clemenskerk; de maandelijkse doopviering met priester Elia ligt vast op de laatste zondag van de maand om 14u. De voorbereidende ouderavond voor dopelingen van de hele pastorale zone vindt plaats 1 of 2x per maand, naargelang de vraag, te Overijse en wordt begeleid door diaken Johan of door priester Elia. Lichtmis vieren we samen met de dopelingen van het vorige jaar in de zondagsgemeenschap in de doopkerk, dus in de St-Clemenskerk.
De liturgie is meer dan een opsomming van de uren van de vieringen. Het domein catechese, met onder meer eerste communie & vormsel, wordt in een volgende editie besproken. Hoe we een onthalende gastvrije kerk willen zijn, welke groepen we willen bereiken in de liturgie, dat raakt het domein diaconie of dienst aan de gemeenschap. De inhoud en de taal van de liturgie, deze facetten komen aan bod in het domein evangelisatie.
Dit is een proces dat moet groeien, dat tijd nodig heeft en dat voortdurend wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
De zondagsgemeenschap is de gemeenschap van de gelovigen van Hoeilaart èn Jezus-Eik samen.Dit betekent dat die lokale accenten en die eigenheid zichtbaar en voelbaar moeten zijn, ook in de liturgie van de zondagsgemeenschap, bv. in de voorbeden, in een getuigenis of door een lector uit Jezus-Eik. Bij deze een warme oproep aan alle liturgiemedewerkers en andere talenten om de liturgie van de zondagsgemeenschap Hoeilaart mee voor te bereiden, en vorm te geven en vooral eraan deel te nemen. Op die manier vormen we samen Kerk in de Druivenstreek.
De zoneploeg (Jan Herinckx, Elia Cantaert, Johan Van der Vloet, Germaine Pennie, Nina Grujicic, Jacqueline Brenart en Kristine Peeters)
 • 1