Een gemeenschap die samen leeft

Hieronder vindt U de verenigingen voor volwassenen.

 • Davidsfonds

  Davidsfonds logoCultuur naar mensen brengen en mensen naar cultuur: dat doet het Davidsfonds, al meer dan 120 jaar. Vanuit idealisme en overtuiging.
  Het DF is een ongebonden en onafhankelijke cultuurbeweging die actief Vlaams is en begaan met christelijke waarden.


  In de 600 DF-afdelingen overal in Vlaanderen vindt elk jaar een kleurrijke waaier van activiteiten plaats: lezingen, excursies en reizen, cursussen en wedstrijden, voorstellingen en exposities, ontspanning en recreatie op niveau.
  Een lidmaatschap van het DF opent bovendien deuren naar een hele reeks prettige verrassingen in de wereld van de kunst, cultuur, toerisme en vrije tijd.

  Info bij: Gerard Charlier
  St.-Annastraat, 62 - 3090 Overijse
  Tel.: 02/687 56 65

  Programma:

  Zie website: www.overijse.davidsfonds.be

  Contacten:
  -G. Charlier
  Tel : 02/687 56 65
  E-mail: gd.charlier@belgacom.net


  -V.Simoens
  Tel : 02/687 65 17
  E-mail: vsimoens@skynet.be

   

 • Femma

  Femma logoSamen bewegen!
  Mensen ontmoeten.
  Bij elkaar steun vinden.
  Gewoon er een keertje tussenuit.
  Groeien!
  Mee zijn met wat er in de wereld gebeurt.
  Als vrouw een volwaardige plaats willen in de samenleving.
  Meezorgen voor een schoner leefmilieu.
  Je geloof verdiepen.
  Bouwen!

  Vrouwen in KAV, bouwen stap voor stap aan een meer leefbare wereld voor elke mens.
  Gespreksavonden, ontmoetingsactiviteiten, het leden-blad ... . Daar doorheen zit een waaier aan thema's en onderwerpen: relaties, sociale
  zekerheid, onderwijs, voeding, kooktips, leefmilieu, wooncultuur, sport, multicultureel samenleven ... .
  Met onze kernledengroep maken we elk jaar een gevarieerd programma met al deze ingrediënten.

  Info bij: Bea Adriansens
  Monicadreef 6, - 3090 Overijse
  Tel.: 02/687 50 27
  E-mail: bea_adriansens@hotmail.com

  JAARPROGRAMMA Femma:
  Meer info over onze komende activiteiten op onze website www.femma.be/nl/groep/overijse

 • KVLV

  KVLV logoKatholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen
  Je bent zelfstandige of medewerkende echtgenote in een land- of tuinbouwbedrijf; thuiswerkende vrouw, werkzaam in dienstverband, of huisvrouw; of voelt je verwant met deze groep vrouwen, dan is dit voor jou !!!!


  KVLV wil vrouwen kansen bieden tot vriendschap, vorming en verantwoordelijkheid met het oog op een meer waarde(n)volle en leefbare samenleving.
  KVLV organiseert ontmoetingen waar zowel het praktische, het sociale, het economische, het culturele als het ludieke aan bod komen.

  Info bij: Betty Charlier
  St.-Annastraat, 62 - 3090 Overijse
  Tel.: 02/687 56 65
  E-mail: gd.charlier@belgacom.net


  ONZE KOMENDE ACTIVITEITEN: www.kvlv.be

 • KWB

  KWB logo De doelstelling van de vereniging is vorming-opleiding en cultuur brengen voor de gewone mensen.

  We organiseren jaarlijkse en tweejaarlijkse activiteiten met sociaal-culturele grondslag in een ontspannen sfeer.

  Horen hier bij: uitstappen en een bedevaart in de maand mei.

  Ook een populaire kaartcompetitie die afgesloten wordt in de maand maart tijdens het ledenfeest.

  Basis is het gezellige parochiecentrum Ter IJse.
  Alle activiteiten worden gestuurd door 5 trouwe bestuursleden.

  Info: www.kwb.be

  Info bij: Hugo Claes
  Tel.: 02/687 64 12
  E-mail: hugo.claes@outlook.be

   

 • Markant

  Markant logoChristelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen
  MARKANT is een vormingsbeweging waar alle vrouwen welkom zijn.


  Toch heeft MARKANT een heel eigen karakter. Een deel van haar werking is specifiek gericht naar zelfstandige ondernemende vrouwen. ( Zelfstandigen, vrije beroepen, meewerkende echtgenoten.)
  MARKANT telt meer dan 300 actieve afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen.
  Ook in onze parochie tref je zo 'n afdeling aan.

  Meer info: www.markantvzw.be

  Info bij: Theresia Charlier
  E-mail: t.charlier@skynet.be

   

 • OKRA

  OKRA logoOpen Kristelijk Respectvol Actief (Jeugd Van Vroeger)
  (Afdeling van KBG, Katholieke Bond van Gepensioneerden)


  De mensen van de derde leeftijd bij elkaar brengen, hun leven op smaak brengen en hun hart jong, dat zijn de belangrijkste bekommernissen van JVV-Overijse.

  Lid worden van de Jeugd Van Vroeger is elexir in je leven brengen.

  meer info: www.okra.be

  Info bij: Catherine Thys
  Tel.: 0472/60 69 90
  E-mail: catherine.thys@telenet.be

   

 • Samana

  artikel samanaZiekenzorg is een vereniging van en voor chronisch zieken, zorgbehoevende personen, oudere mensen met gezondheidsproblemen, eenzamen en gezonden die het voor elkaar opnemen.

  Leven met een chronische ziekte is een uitdaging die heel wat energie vraagt. Van tijd tot tijd hebben ernstig zieke mensen nood aan een bondgenoot die energie, hoop en onvermijdelijke tegenslag deelt.
  Onze vrijwilligers van Ziekenzorg bieden huisbezoek en een aantal andere activiteiten aan om dit sociaal isolement te doorbreken en om langdurig zieken, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers te ondersteunen in het leven met een chronische ziekte.

  Info bij: Josepha Artoos
  Tel.: 02/687 21 82
  E-mail: josepha.a@skynet.be

   

   

   

 • 1

Nieuws Overijse

 • In onze gezamenlijke strijd tegen het corona-virus zijn er GEEN vieringen meer in onze kerken vanaf 2 november tot en Lees meer
  In onze gezamenlijke strijd tegen het corona-virus zijn er GEEN vieringen meer in onze kerken vanaf 2 november tot en met minstens 13 december.
Er zullen ook geen doopsels toegelaten zijn en begrafenissen zullen slechts met 15 aanwezigen kunnen doorgaan.
Sommige kerkgebouwen zullen op bepaalde momenten open zijn voor een persoonlijke gebed, maar dan gelden volgende regels : er mogen maximaal 4 personen samen in de kerk, er is een mondmasker verplicht en moet men op een veilige afstand van elkaar blijven.
De Sint-Martinuskerk zal elke zondag open zijn van 10u tot 12u.
 • De Pastorale Zone Druivenstreek: een nieuw verhaal voor onze parochies!   In de Pastorale Zone Druivenstreek worden omwille van de Lees meer
  De Pastorale Zone Druivenstreek: een nieuw verhaal voor onze parochies!
 
In de Pastorale Zone Druivenstreek worden omwille van de uitgestrektheid drie zondagsgemeenschappen opgericht : Hoeilaart, Overijse en Huldenberg.
InfoavondenOndertussen zijn de drie informatie-avonden in de verschillende toekomstige zondagsgemeenschappen voorbij. Het waren mooie bijeenkomsten waar de zoneploeg zich kon voorstellen en het verhaal van de zondagsgemeenschap kon vertellen.
Priester Elia Cantaert sprak het welkom uit en schetste nog even de voorgeschiedenis: wat we nu hebben uitgeschreven is de vrucht van drie jaar nadenken en zoeken. Het begon met een stuurgroep die vervolgens uitmondde in een prezoneploeg. In mei 2019 brachten we een eerste stand van zaken en nu wordt alles concreet uitgebouwd. Elia maakte van de gelegenheid gebruik om uitdrukkelijk de met pensioen gaande federatiepastoors (Roger Nuyts, Roger Ghysens, Jaak Bertmans) en parochieassistente (Odette Delvaux) en de mensen van de stuurgroep (Chris De Koninck, Odette Delvaux, Johan Vanloo voor Hoeilaart) te bedanken.
 

 
Zondagsgemeenschap: een gemeenschap rond de verrezen Jezus
Na het gebed door pastoor Jan Herinckx die de verantwoordelijke priester van de zone wordt, vertelde diaken Johan Van der Vloet het verhaal achter de zondagsgemeenschap. Daar zitten twee woorden in: zondag en gemeenschap.
Zondag verwijst naar die eerste zondag in de geschiedenis: de dag waarop Jezus verrees. Het is die verrijzenis die de kerkgemeenschap mogelijk maakte. Ze is onze basis en een boodschap van hoop en vreugde. Wij willen leven uit de kracht van die verrijzenis en die delen met de wereld.
Dan is er het woord gemeenschap: door de verrijzenis is de kerkgemeenschap ontstaan. Een bijzondere gemeenschap, waar ieder mens gelijkwaardig is en een nieuwe wereld, het Rijk Gods gebouwd wordt. We willen in onze zondagsgemeenschap dat samenzijn sterk gaan benadrukken. Dat doen we door een verwelkomde en dienstbare gemeenschap te zijn. Door warme vieringen te houden die mensen aantrekken en moed geven. Door het leven van plaatselijke gemeenschappen te verbinden. Door mensen nabij te zijn in hun mooie en moeilijke momenten.
Diaken Johan besloot met het verhaal van de wonderbare visvangst. De leerlingen zagen het, misschien net als wij vandaag, niet meer zo goed zitten. En ze gaan terug vissen. De hele nacht zijn ze op het meer, maar ze vangen niets. Maar dan zien ze iemand langs de oever van het meer die hen zegt: ‘vaar naar het diepe en gooi je netten langs de andere kant uit’! En zie: het net scheurde haast van de massa vissen. Het zijn dezelfde vissers, dezelfde boten en netten, maar ze vissen op een nieuwe manier. Zo vraagt Jezus ons vandaag om hoopvol een nieuw verhaal te schrijven met de kerkgemeenschap. En te geloven dat we er niet voor onszelf zijn, maar voor de wereld op zoek naar zin en vertrouwen.
 
Viering van de Zondagsgemeenschap
De zondagsgemeenschap wordt het meest concreet in de zondagse eucharistieviering. De viering van de zondagsgemeenschap vormt de ruimte waar alle elementen van ons kerkzijn worden beleefd: liturgie, catechese, diaconie of dienst aan de gemeenschap, evangelisatie.
Zoneploeg
Pieter van Wetten begeleidt onze zoneploeg vanuit het vicariaat. Tijdens de infoavond stelde hij achtereenvolgens alle leden voor aan de aanwezigen.
De zoneploeg vormt gezamenlijk het beleidsorgaan van de Pastorale Zone Druivenstreek en bestaat uit: verantwoordelijke pastoor Jan Herinckx, meewerkend priester Elia Cantaert, meewerkend diaken en contactpersoon evangelisatie Johan Van der Vloet, pastoraal coördinator en verantwoordelijke zonesecretariaat Germaine Pennie, contactpersoon catechese Nina Grujicic, contactpersoon diaconie Jacqueline Brenart, contactpersoon liturgie Kristine Peeters. De contactpersoon voor het tijdelijke (functie nog niet ingevuld) ondersteunt de zoneploeg voor de financiële kant van de pastoraal.
 
De Pastorale Zone Druivenstreek in de praktijk
De drie zondagsgemeenschappen Hoeilaart, Overijse en Huldenberg vormen geen aparte entiteiten, maar zijn met elkaar verbonden. De meeste activiteiten plannen we per zondagsgemeenschap, maar voor een aantal zullen we ook overkoepelend met de hele pastorale zone werken. We streven er naar dat we overal ongeveer dezelfde manier van werken hanteren op de verschillende pastorale domeinen die nauw met elkaar zijn verbonden: liturgie, catechese, diaconie, evangelisatie.
De zondagsgemeenschap is een groeiproject: leren van elkaar en samenwerken, oog hebben voor het goede wat er is en wat nu nog kan, openstaan voor het nieuwe wat komt, voortdurend evalueren en bijsturen.
We brengen wekelijks een bijdrage over de voortgang en de werking van de nieuwe pastorale zone.  Hieronder volgt de uitleg van het domein liturgie die Kristine Peeters heeft gebracht op de infoavond.  
 
Domein Liturgie
Wat betekent liturgie? Letterlijk: het werk van het volk. Daar waar bidden iets individueels is, is liturgie een gemeenschapskwestie. Vieren, ontmoeten, samenkomen. Het goddelijke en het menselijke verbinden doorheen woorden, handelingen, symbolen, rituelen. De Blijde Boodschap, vredeswens, Onze Vader, het kruisteken. De liturgie is een ervaring: een ruimte van openheid waarin God zich laat zien als degene die ons tot gemeenschap roept en maakt. Liturgie verandert ons, brengt ons samen in Christus, is een pelgrimstocht waarin we op weg gaan met elkaar en met God. Liturgie is meer dan de eucharistieviering, het behelst alle samenkomsten waar we luisteren naar het woord van God, waar we samen bidden en zingen, bv. gebedsdiensten, rozenhoedje, bedevaarten, zegeningen.
Liturgie is niet vanzelfsprekend. De deelname neemt af en de uitdaging is groot: het Woord van God vertalen naar de mens en naar de samenleving van vandaag; taal en vormen vinden die de mensen ècht raken. Hoe kunnen we daarop inspelen met een sterke liturgische pastoraal en verbonden met catechese, evangelisatie en diaconie?
Wie liturgie zegt, denkt wel spontaan aan de vieringen en aan de uren. Daarom gaan we hier in dit stukje dieper in op de regeling van de vieringen vanaf 7 november 2020. Eerst de grote lijnen en dan concreet voor hier ter plekke.
 
Vieringen in de Pastorale Zone Druivenstreek – algemene lijnen
- Op zondag is er een eucharistieviering in elk van de drie zondagsgemeenschappen.- De zondagsgemeenschap kan occasioneel ‘op verplaatsing spelen’, bv. bij catechesevieringen, processies, patroonsfeesten, feesten van verenigingen, enz. Ook praktische redenen kunnen meespelen bij een verplaatsing, zoals de grootte van de kerk.- Pastoor Jan Herinckx en priester Elia Cantaert gaan voor in die eucharistievieringen. Ze kunnen niet overal tegelijk zijn en dit brengt dus een paar wijzigingen in de uren mee.- In Sint-Clemens in Hoeilaart is die eucharistieviering op zondag om 9u30, in Sint-Martinus te Overijse om 11u, in Onze-Lieve-Vrouw Huldenberg om 9u30 (en in Sint-Jan Tervuren om 11u).- We nodigen alle gelovigen van de plaatselijke gemeenschappen uit op die wekelijkse eucharistieviering en ontmoeting in de zondagsgemeenschap. De woord- en communiediensten die nu in de plaatselijke gemeenschap worden gevierd, blijven wel deels bestaan, maar niet op dezelfde uren als de zondagsgemeenschap.- Eén keer per maand op zaterdagavond om 17u30 of om 19u is er een eucharistieviering in de lokale gemeenschap.- Mensen kunnen dus naar een viering gaan in de druivenstreek waar en wanneer het hen het beste past!
 
Vieringen in de Zondagsgemeenschap Hoeilaart
- De zondagsgemeenschap viert eucharistie in de St-Clemenskerk te Hoeilaart, elke zondag om 9u30, met pastoor Jan of priester Elia.- St-Clemens Hoeilaart werkt al vele jaren nauw samen met de lokale gemeenschap van Onze-Lieve Vrouw Jezus-Eik en dat blijft ook zo in de toekomst. In de O-L-V-kerk te Jezus-Eik is er twee keer per maand een eucharistieviering op zondagavond om 17u, op de 2e en 4e zondag van de maand, met pastoor Jan of priester Elia. Jezus-Eik is een bedevaartsoord en we willen open kerk zijn voor wandelaars, bedevaarders, toevallige toeristen. We gaan na een tijdje zien of dit werkt en we passen aan navenant.- Ter gelegenheid van een speciale parochie-feestdag in Jezus-Eik kan de zondagsgemeenschap naar Jezus-Eik gaan en dan zou er op dat moment geen eucharistieviering zijn in Hoeilaart.- Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, Aswoensdag, de Goede Week, Paaswake, O-H-Hemelvaart, Pinksteren, O-L-V Tenhemelopneming: in principe in de Zondagsgemeenschap.- Uitvaartdiensten vinden plaats in de lokale kerken met de voorgangers (pastores of leken) die op dat moment beschikbaar zijn. De overledenen van de voorbije maand worden herdacht in de eucharistieviering in de lokale gemeenschap of in de Zondagsgemeenschap. Misintenties in de plaatselijke kerk of in de Zondagsgemeenschap, naar keuze.- Huwelijksvieringen worden voorgegaan door priester Elia en vinden plaats in de kerk naar keuze op een namiddag - omdat we de voormiddag voorbehouden voor uitvaarten.- Kindjes worden voortaan gedoopt in de St-Clemenskerk; de maandelijkse doopviering met priester Elia ligt vast op de laatste zondag van de maand om 14u. De voorbereidende ouderavond voor dopelingen van de hele pastorale zone vindt plaats 1 of 2x per maand, naargelang de vraag, te Overijse en wordt begeleid door diaken Johan of door priester Elia. Lichtmis vieren we samen met de dopelingen van het vorige jaar in de zondagsgemeenschap in de doopkerk, dus in de St-Clemenskerk.
De liturgie is meer dan een opsomming van de uren van de vieringen. Het domein catechese, met onder meer eerste communie & vormsel, wordt in een volgende editie besproken. Hoe we een onthalende gastvrije kerk willen zijn, welke groepen we willen bereiken in de liturgie, dat raakt het domein diaconie of dienst aan de gemeenschap. De inhoud en de taal van de liturgie, deze facetten komen aan bod in het domein evangelisatie.
Dit is een proces dat moet groeien, dat tijd nodig heeft en dat voortdurend wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
De zondagsgemeenschap is de gemeenschap van de gelovigen van Hoeilaart èn Jezus-Eik samen.Dit betekent dat die lokale accenten en die eigenheid zichtbaar en voelbaar moeten zijn, ook in de liturgie van de zondagsgemeenschap, bv. in de voorbeden, in een getuigenis of door een lector uit Jezus-Eik. Bij deze een warme oproep aan alle liturgiemedewerkers en andere talenten om de liturgie van de zondagsgemeenschap Hoeilaart mee voor te bereiden, en vorm te geven en vooral eraan deel te nemen. Op die manier vormen we samen Kerk in de Druivenstreek.
De zoneploeg (Jan Herinckx, Elia Cantaert, Johan Van der Vloet, Germaine Pennie, Nina Grujicic, Jacqueline Brenart en Kristine Peeters)
 • 1