Een gemeenschap die samen viert

In de hoofdkerk Sint-Martinus

Eucharistievieringen
Zondag om 8 en 10 uur

Dinsdag om 19 uur

kerstmisKerstviering 2019: op Kerstdag 25/12 om 8u en om 10u

NB: Geen Kerstviering op Kerstavond 24/12.  Wel in Eizer om 19u15 en om 23u in Terlanen, Maleizen en in Kapel Zavenlenborre.

Overzicht kerstvieringen 2019 in de Druivenstreek

 

Doopvieringen
Elke derde zondag van de maand om 15 uur, zich wenden tot pastoor Roger Ghysens, telefoon 02/687 74 88
Meer info

Huwelijksvieringen
Zich wenden tot pastoor Roger Ghysens , telefoon 02/687 74 88

Elke donderdag is de kerk open van 9 tot 12 uur.

In kapel Zavelenborre

Viering
Zondag om 11 uur.

Bezoek de website van Kapel Zavelenborre

 • Doopsel

  In onze parochie worden de kindjes gedoopt tijdens een gemeenschappelijke doopliturgie d.i. met meerdere families samen, op de derde zondag van elke maand om 15u.

  Met de betrokken ouders komen we vooraf samen voor een kennismaking en een gesprek over het verloop van de viering, de inbreng en de motivering van de families.

  info: pastoor Roger Ghysens
  Pastoriestraat, 1 - 3090 Overijse
  Tel.: 02/687 74 88
  E-mail: roger.ghysens@telenet.be

   

 • Eerste communie

  artikel eerste communieUw zoon/dochter is op een leeftijd gekomen waarop hij of zij in aanmerking komt om voor de eerste keer volledig de eucharistie mee te vieren.

  De Eerste Communie is, na de doop, een volgende stap in de initiatie in het christelijke geloof. Naar goede gewoonte zal deze belangrijke gebeurtenis plaatsvinden op Onze Lieve Heer Hemelvaart.

  U, als ouder, vervult hierin een belangrijke rol. Het gezin blijft immers dé plaats bij uitstek voor de geloofsopvoeding. Wij, als catechisten, staan garant voor een leuke en zinvolle voorbereiding en een heel mooie viering.

  Praktische info vinden jullie in dit document, alsmede twee formulieren om in te vullen

  Info bij: Pastoor Roger Ghysens – Pastoriestraat 1 – 3090 Overijse – tel: 02/687 74 88
  Priester Elia Cantaert - N. Rowiesstraat 5/1 – 3090 Overijse – gsm: 0471/36 23 70

  Overzicht van de evenementen van het nieuwe werkjaar 2020:

  -Dinsdagavond 14 januari 2020 om 20u in Ter IJse: info- en inschrijvingsavond.

  -meer info volgt

  -Zondag 25 oktober 2020 om 11 uur: Eerste Communie (nieuwe datum wegens Corona!)

 • Vormselcatechese

  Vormsel

  Vormsel 2016Het Vormsel wordt gevierd op 12-jarige leeftijd op de vijfde zondag na Pasen.

  De voorbereiding duurt één jaar en begint in de maand september .

  De infoavond voor de ouders en de inschrijvingen gebeuren op het eind van het 5e leerjaar.

  Info bij Wendy Vangrunderbeek: wendy.vangrunderbeek@telenet.be

   

  NB:Zaterdag 26 september 2020 om 15 uur: Vormsel (nieuwe datum wegens Corona!)

 • Huwelijk

  HuwelijkWie voor de kerk wenst te huwen neemt contact op met de parochiepriester Roger Ghysens van zodra de huwelijksdatum bekend is.

  Hij zal u uitnodigen voor een kennismaking waarin u ook de nodige informatie voor het verder verloop van de voorbereiding zult vernemen.

  Bij het eerste contact is het gewenst de datum en de plaats van het doopsel van de huwenden te kennen.

  Parochiepriester Roger Ghysens
  Pastoriestraat 1,
  3090 Overijse
  02/6877488
  roger.ghysens@telenet.be

 • Begrafenis

   

  Kerkhof

 • 1

 

Nieuws

 • Opnieuw vieringen in onze kerken   De Nationale Veiligheidsdienst besliste dat erediensten weer van start mogen gaan op 8 juni, Lees meer
  Opnieuw vieringen in onze kerken
 
De Nationale Veiligheidsdienst besliste dat erediensten weer van start mogen gaan op 8 juni, voorlopig met een maximum van 100 aanwezigen per kerk, alhoewel het werkelijke maximum afhangt van de grootte van de kerk.
Het vergt natuurlijk wel enige tijd en organisatie om kerken in te richten zodat aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan: minimum 1,5 m afstand tussen de aanwezigen verzekeren, voldoende handgel ter beschikking stellen,
 • Opstart van de pastorale zone Druivenstreek op 2 november 2020   Beste parochianen, Door de coronapandemie heeft de opstart van Lees meer
  Opstart van de pastorale zone Druivenstreek op 2 november 2020
 
Beste parochianen,
Door de coronapandemie heeft de opstart van de pastorale zone Druivenstreek vertraging opgelopen.
Concreet betekent dit dat we niet op 1 september, maar op 2 november 2020 officieel kunnen starten met de oprichting van de drie zondagsgemeenschappen Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en met de nieuwe uurregeling van de vieringen door de nieuwe voorgangers.

Tot en met 1 november 2020 zal de huidige regeling van de weekendvieringen van kracht blijven. Dit indien het naleven van de coronaveiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke kerken mogelijk is.
In de maand september zal over de start van de pastorale zone Druivenstreek, een infoavond plaatsvinden in Huldenberg, Overijse en Hoeilaart. De juiste plaatsen en data hiervan zullen nog meegedeeld worden.
We danken de huidige federatiepastoors Jaak Bertmans, Roger Ghysens en Roger Nuyts en diaken Paul Christiaens omdat ze de huidige regeling willen blijven ondersteunen tot en met 1 november 2020.
In Sint-Joost Maleizen zal er voortaan alleen op de derde zaterdag van de maand om 19u15 een eucharistieviering plaatsvinden
We houden u op de hoogte.
In naam van de toekomstige zoneploeg,
Germaine Pennie,
 
 • 1